Voor dit afstudeerproject ben ik in contact gekomen met Nardos. Gevlucht uit Eritrea neemt zij sinds september deel aan het begeleidingsprogramma van Pangea. Pangea biedt binnen een zogeheten sociale coöperatie vluchtelingen/nieuwkomers ondernemers een route naar een eigen bedrijf in Nederland. In verbinding met lokale ondernemers en coaches kunnen zij vanuit hun talent hun nieuwe onderneming opbouwen en hun netwerk enorm versterken. Zo verrijken zij de Nederlandse economie en samenleving en volgt integratie vanzelf.
"Hoe creëer ik in de winkel van Nardos verbinding tussen Eritrese en Nederlandse vrouwen om het gesprek met elkaar aan te gaan en daardoor elkaars cultuur en achtergrond te leren kennen?"
De eerste stap in het verbinden van deze culturen is onderzoek doen naar de Oost-Afrikaanse cultuur. Dit houdt in; je laten informeren en onderdompelen in de gewoontes en gebruiken, door veel gesprekken te houden met mensen die in verbinding staan met Oost-Afrika. Ook field research doen bij Eritrese feesten, kerken en in restaurants.
Door dit onderzoek kwam ik erachter dat mijn project kan breder getrokken worden naar andere omgevingen waar culturen samenkomen. In de omgeving van Nardos ben ik gaan testen hoe het verdiepen van verbinding toepasbaar kan worden.
Vandaar: Connecting Cultures
Uit dit onderzoek is gebleken dat er bij het realiseren van een culturele verbinding er 3 fases gehanteerd moeten worden: informeren, stimuleren en activeren.

Elke fase is op een verschillende manier uitgewerkt:
Informeren: Menukaart
Stimuleren: Coffee Connect
Activeren: Cultureel verbindingsspel 
genaamd Koetjes & Kalfjes

Andere projecten

Back to Top